#2 Ozonator: jak funkcjonuje i co to oznacza

#2 Ozonator: jak funkcjonuje i co to oznacza

Ozonator to temat tygodnia, który zajmuje myśli branży hotelarskiej w całym kraju. O skuteczności generatora ozonu w walce z wirusem SARS-CoV-2 dużo się mówi. Skuteczności, za którą przemawiają m.in. biobójcze właściwości ozonu oraz jego gazowa forma. Ozonator dociera tam, gdzie inne metody nie mogą. Jednocześnie dostajemy niewiele szczegółowych informacji, istotnych dla właścicieli obiektów planujących zakupić i użytkować generator ozonu.

W drugiej odsłonie #ABCotwarcia: Ozonator – funkcjonalność, wady, zalety i opinie. 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny informuje, że w obecnej szczególnej sytuacji epidemicznej i szybkim szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2, procedurę dezynfekcji pomieszczeń ozonem uważa za akceptowalną, jednak wyłącznie w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu. Dotyczy to stężeń ozonu w powietrzu pomieszczenia w trakcie zabiegu i przed oddaniem pomieszczenia do ponownego użytkowania

Zalety ozonatora:
 • silne działanie biobójcze i utleniające
 • podatność SARS-CoV-2 na działanie ozonu 
 • kompleksowa dezynfekcja dzięki gazowej formie
 • przenikalność powierzchni porowatych 
 • dopasowanie się do standardów widocznych w innych obiektach
 • dopełnienie innych standardów czystości i bezpieczeństwa
Wymogi postawione przez NIZP-PZH względem ozonatorów:
 • szczegółowe przeszkolenie personelu i/lub zatrudnienie profesjonalnej firmy
 • ludzie, zwierzęta ani rośliny nie mogą przebywać w pomieszczeniu oraz w bliskiej odległości od niego 
 • pomieszczenie powinno być uszczelnione, aby ozon nie przenikał do pozostałych, niezabezpieczonych pomieszczeń 
 • w pomieszczeniu nie powinny znajdować się elementy gumowe i podatne na ozon – pozostawienie ich skutkuje uszkodzeniem
 • w pomieszczeniu i w jego pobliżu nie mogą znajdować się elementy łatwopalne, narzędzia wywołujące iskrę – ozon jest łatwopalny!
 • powinno zachować się odstęp 4h przed ponownym wejściem do pomieszczenia
 • pomieszczenie należy wywietrzyć po zastosowaniu ozonowania
 • ozonatory wyposażone powinny być w deozonatory – szybko przekształcające ozon w tlen
 • konieczne mierzenie stężenia ozonu
Wady:
 • restrykcyjne wymogi
 • wysokie koszty zakupu lub wynajmu ozonatora
 • efekt doraźny – nie zapewnia ochrony przed ponownym przeniknięciem cząsteczek wirusa do pomieszczenia
 • szkodliwość dla zdrowia przy niepoprawnym użytkowaniu
 • uszkodzenia obiektu przy niepoprawnym użytkowaniu
Koszty i decyzja:

Ceny sięgają od 200 zł za kompaktowy ozonator wystarczający na powierzchnie do 50 m², aż po 4 tys. zł za potężne generatory. Koszt ozonowania przy wynajmie profesjonalnej firmy to około 700 zł za 1800 m3

Jak przekonuje prof. Ignatowicz, nowy SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, otoczonym dodatkową osłonką lipidową, o budowie bardzo podobnej do SARS-1 koronawirusa, który wywołał epidemię w 2003 r. Wtedy wykazano, że ozon niszczy koronawirusa SARS-1 (potwierdza to 17 opublikowanych prac naukowych), a wstępne wyniki badań prowadzonych w Institute of Virology, Hubei (Chiny) potwierdzają, że ozon niszczy nowego SARS-CoV-2.

Jest to rozwiązanie polecane w celu lepszej walki z szybko rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną COVID-19. Na ten moment metoda jest poparta ogólnymi badaniami naukowymi. Poleca się ją tylko pod warunkiem, że obiekt zachowa pełne standardy bezpieczeństwa również w zastosowaniu do samego ozonatora, który siłą rzeczy wykorzystuje ozon, będący gazem agresywnym.

Decyzja o podjęciu zakupu ozonatora (generatora ozonu) jest kwestią indywidualną. Z punktu widzenia PR, pokazujemy pełną i satysfakcjonującą klienta dbałość o dezynfekcję w obiekcie. Z drugiej strony ponosimy wysokie koszty i ryzyko związane z błędnym lub nieprzemyślanym stosowaniem ozonatora.

Na koniec informujemy, że pełna opinia NIZP-PZH z wytycznymi i zagrożeniami jest dostępna na stronie stronie wsse.waw.pl.

Szukasz rozwiązań i możliwości dla swojego obiektu? Sprawdź jak możemy Ci pomóc!
Zadaj swoje pytanie lub dowiedz się więcej

BEZPIECZEŃSTWO: APARTAMENTY I OBIEKTY HOTELOWE + video
#1 MASECZKI W OBIEKCIE: JAK, GDZIE I ZA ILE? – ABC Otwarcia