Revenue Manager – jego praca i rola w hotelu

Revenue Manager – jego praca i rola w hotelu

Praca revenue managera skupia w sobie strategiczne planowanie działań marki, działania analityczne oraz prognozowanie. Im sprawniej działa Revenue Manager, tym sprawniej działa obiekt. Tym samym: im lepiej komunikujesz się ze swoim specjalistą, tym większe korzyści odnosisz.

Przed człowiekiem na stanowisku Revenue Managera stoi szereg określonych zadań. Jakość ich wykonania realnie przekłada się na przychód obiektu, dlatego specjalista na tym stanowisku to długofalowa inwestycja w Twój obiekt. Co dokładnie wchodzi w zakres jego obowiązków, czego wymagać od Revenue Managera oraz jak z nim rozmawiać?
Revenue Manager planuje budżet obiektu, prognozuje przychody i popyt, wycenia pokoje oraz usprawnia działanie różnych departamentów obiektu (np. działu rezerwacji, sprzedaży). Ponadto profiluje obiekt, nadzoruje aktualność modelowego Gościa i wskazuje trendy w zachowaniu gości.
Dzięki inwestycji w Revenue Management, obiekt zyskuje skuteczną strategię polityki cenowej i wyższy przychód. Od tego zależy popyt, a nawet przyszłość obiektu. Reagując na trendy i zachowania gości, Revenue Manager decyduje o bieżącej ofercie cenowej.

Czy Twój obiekt potrzebuje Revenue Managera?

Szybko zachodzące zmiany, nowe trendy wśród Gości oraz niejednokrotnie przytłaczające ilości danych wymuszają ciągłe poszerzanie i aktualizowanie swojej wiedzy oraz technik prognozowania. Ponadto, potrzeba wdrażania nowych technologii i systemów zarządzania do obiektów powoduje zawrotne tempo zmian i nowości.
To rodzi potrzebę nadzorowania tego przez odpowiednich ludzi.
Revenue Manager w Twoim obiekcie z całą pewnością wyprowadzi Cię ze strefy komfortu. Większe możliwości rodzą potrzebę decyzyjności. To może przysporzyć stresu, ale rozwój wymaga zmian. Revenue Manager w Twoim obiekcie jest inwestycją, wiedzą i sposobem do przeprowadzenia tych zmian.


Jak komunikować się ze swoim specjalistą?

Komunikacja wśród pracowników to jeden z najważniejszych aspektów działania zespołu. Jeżeli zespół nie przekazuje między sobą informacji, wizji i poglądów, lub w szerszej perspektywie, firma nie usprawnia swojej komunikacji, to działy nie współpracują ze sobą i mijają się w swoich działaniach, co w konsekwencji prowadzi do wewnętrznych sporów i niechęci. Optymalny sposób komunikacji z Revenue Managerem nie odbiega od najprostszego modelu komunikacji nadawca – przekaz – odbiorca. Warto jednak uzupełnić ten model o tzw. szum. Za szum uznać można dystraktory w postaci: różnych intencji, różnego stanu wiedzy rozmówców oraz różnych założeń i sposobów realizacji celów. Należy więc wziąć pod uwagę to, że specjalista, z którym rozmawiamy, nie wie tego, co my uważamy za normę (przy analizie danych ustalenie tego to priorytet), nie wie jakie są nasze intencje; z drugiej strony należy założyć, że my nie wiemy tego, co Revenue Manager uważa za normę i możemy nie zrozumieć co ma na myśli.
Za sprawą dbałości o komunikację z Revenue Managerem, w sposób sprawny wprowadzić można zmiany w obiekcie, które przyniosą zwiększone przychody oraz trafniejsze prognozy.


Kiedy mamy do czynienia z efektywnym Revenue Managerem?

Twój specjalista jest efektywny:

  • Gdy realizuje wcześniej ustalone założenia budżetowe, a gdy to nie jest możliwe w danym momencie, efektywnie szuka i wskazuje alternatywne źródła przychodu
  • Kiedy efektywnie kształtuje wśród zespołu systematyczne i rzetelne umieszczanie danych w systemie
  • Gdy efektywnie kontroluje poprawność danych w systemie
  • Kiedy wprowadzone przez niego procedury przynoszą pożądany efekt

Efektywność Revenue Managera zależy również od narzędzi, którymi ten się posługuje.
Dzięki automatyzacji danych, ich analiza i interpretacja jest szybsza i sprawniejsza; pomocne są w tym programy usprawniające pracę w kontekście generowania skomplikowanych raportów, statystyk, analiz danych, wykresów i prognoz. Pomagają przedstawiać dane w taki sposób, aby móc podejmować lepsze decyzje w zakresie określania cen na dany okres. Najważniejsza w tym przypadku jest oszczędność czasu; generowanie automatyczne wszystkich raportów pozwala zoptymalizować czas działania Revenue Managera.

Czy warto działać z większą ilością RM?

Wszystko zależy od bieżących potrzeb obiektu, kierunku rozwoju, zakresu kompetencji i odpowiedzialności Revenue Managerów za wyniki obiektu. Posiadanie większej ilości Revenue Managerów może mieć uzasadnienie w przypadku dużego obciążenia ilością danych do analizy w kilku obiektach; np. w różnych miejscach w danym regionie czy kraju.
Z drugiej jednak strony osoba działająca jako niezależny Revenue Manager dla kilku obiektów ma zdecydowanie więcej obowiązków, ale może efektywniej łączyć różne strategie pomiędzy poszczególnymi obiektami, wyciągać różne wnioski i lepiej intepretować zachowania Gości czy zmieniające się trendy. Wyznaczając to zadanie kilku osobom możemy nie uzyskać podobnego efektu. Wybierając więcej niż jednego Revenue Managera, właściwym kierunkiem będzie wyznaczenie im zakresu odpowiedzialności na dany region lub obiekt wraz z wyznaczeniem celów, częściowo metod uzyskiwania wyników, ale również częściowej dowolności tj. wdrażania własnych metod w połączeniu z obecnie efektywnie działającymi strategiami. Wiąże się to wszystko jednak z o wiele większym procesem kontroli wszystkich specjalistów.

Dokąd się udać, by oddać swój obiekt w odpowiednie ręce?

Spółka Portfel Inwestycyjny Apartamenty&Hotele dysponuje Revenue Managerem w swoich szeregach. Jeśli planujesz rozwój swojego brandu, zależy Ci na podejmowaniu trafnych decyzji i transparentności współpracy, skontaktuj się z nami.
Razem dokonamy obiektywnej analizy rynku, zoptymalizujemy politykę cenową i ukierunkujemy się na rozwój.  Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia przy swoim projekcie?
Opowiedz nam o problemach z jakim spotykasz się w swoim obiekcie, a my postaramy się znaleźć sprawne rozwiązanie.

Napisz do nas