O nas

 KIM JESTEŚMY

Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. prowadzi działalność operacyjną Funduszy i za ich pośrednictwem inwestuje w poszczególne projekty nieruchomościowe na terenie największych miast w Polsce, takich jak Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław.

Od 12 lat aktywnie działa na rynku poprzez inwestowanie i zarządzanie szeregiem inwestycji, w szczególności obejmujących renowację i rozbudowę kamienic, a także budowę nowoczesnych obiektów mieszkalnych. Główny cel to dbałość o najwyższą jakość budowanych inwestycji oraz renowacji zabytkowych kamienic – tak, aby zachowały swój pierwotny rys historyczny.

PIAH 2 good

Portfel Inwestycyjny Apartamenty&Hotele to operator, którego głównym celem jest zarządzanie apartamentami i obiektami hotelowymi – w większości przekazanymi w zarządzanie przez Portfel Inwestycyjny. W związku z dynamicznym rozwojem i zapotrzebowaniem rynku, jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami zewnętrznymi.

Naszym atutem jest doświadczony zespół, który na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zdobywał doświadczenie w takich obiektach jak Arłamów, Czarny Potok Resort&Spa, Vienna House, Hotel Sobieski, Hotele System, Hotel Piast, Słoneczny Zdrój Medical Spa&Wellness, Bristol Tradition&Luxury i wiele innych. Braliśmy udział w budowaniu, wyposażaniu, pre-openingu i optymalizacji wszystkich procesów zarówno w obiektach prywatnych, jak i tych należących do sieci międzynarodowych. Szeroka znajomość rynku owocuje sukcesami i wpływa na generację zysków.

Portfel Inwestycyjny Apartamenty&Hotele to efektywne wykorzystanie Państwa kapitału oraz minimalizacja ryzyka, jakie niesie ze sobą branża hotelarska. Franczyza hotelu często staje się najlepszym rozwiązaniem. Nasz zespół opiniował wiele projektów i współpracował z biurami architektonicznymi, takimi jak Loesch+Partnerzy, GPP Biuro Projektowe, PPP Podczaszy Pracownia Projektowa, Iliard, DDD Architekci, B2Studio, Lewicki Łatak Biuro Projekt, Maak Studio.

Na co dzień współpracujemy również z sieciami hotelarskimi: Marriott Hilton, Best Western, Louvre, Dobre Hotele, DeSilva czy Accor. Należy zaznaczyć, że nie jesteśmy przy tym bezpośrednimi przedstawicielami żadnej z nich. Daje nam to możliwość obiektywnej analizy zaproponowanych warunków i dokonania najbardziej korzystnego wyboru.

Portfel_Inwestycyjny_Logo
Portfel_Inwestycyjny_

Obsługa administracyjna i zarządzanie:

 • rejestrowanie Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • dokonywanie rozliczeń poprzez rachunki bankowe,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia stosownych uchwał,
 • prowadzenie czynności związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynku,
 • zapewnienie ciągłością rozliczeń mediów,
 • analizę i optymalizację kosztów dotyczących nieruchomości,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty,
 • przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów dotyczących nieruchomości.
 • serwis sprzątający utrzymujący tereny wewnętrzne i zewnętrzne.
Portfel_Inwestycyjny_obsługa_techniczna

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych nieruchomości
 • zapewnienie okresowych przeglądów urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie nieruchomości,
 • nadzór nad realizacją umów serwisowych,
 • przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych,
 • zapewnienie przeglądów technicznych nieruchomości (rocznych i pięcioletnich),
 • nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków.
Portfel_Inwestycyjny_Obsługa_prawno_księgowa

Obsługa prawno-księgowa:

 • prowadzenie księgowości,
 • przekazywanie właścicielom informacji o przychodach i poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości, analizę finansów Wspólnoty,
 • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, kosztów zużytych mediów oraz funduszu remontowego,
 • mobilne aplikacje do kontroli swoich lokali.

Chcesz nas poznać?

Poznasz nasz zespół odwiedzając zakładkę – Nasz Zespół. Serdecznie zapraszamy!